Dakstiņa Jumti
Kontakti

SIA "Dakstiņa Jumti"

Juridiskā adrese:
Limbažu novads, Skultes pagasts, "Vālodzes" dz.-1
LV-4025
Reģ.Nr.LV44103055643
AS "DNB banka", kods: UBALLV2X
Konts: LV06RIKO0002013227819
Tālr./fax: 64065249
Mob.tālr.: 26788808
E-pasts: dakstina.jumti(at)inbox.lv